Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

차종별 자동변속기 컨트롤 유닛(TCU)에 대한 정보를 제공합니다.

List of Articles
번호 제목 엔진번호 배기량 단수/구동방식 년식 #NO TCU 품번
271 모하비(HM) 3.0 VGT 6단 TCU D6EA  2959  자동6단/사륜구동  2010년  JJ2  39100-3A540  14959
270 K3(YD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  자동6단/전륜구동  2015년  G553  39128-2BAC1  14370
269 모닝(SA) 1.0 SOHC TCU 및 ECU G4HE  999  자동4단/전륜구동  2007년  C25  95440-02840  14282
268 더 뉴 모닝(TA) 1.0 MPi KAPPA TCU G3LA  998  자동4단/전륜구동  2015년  E62  39117-04062  13743
267 쏘렌토(BL) 2.5 VGT TCU D4CB  2497  자동5단/사륜구동  2007년  461  95440-4C610  9335
266 옵티마 리갈(MS) 2.0 LPG TCU file L4CP  1997  자동4단/전륜구동  2002년  SG  95440-39126  8883
265 그랜드 카니발(VQ) 2.9 VGT TCU 및 ECU J3  2902  자동5단/전륜구동  2007년  A240  95440-3A240  7388
264 오피러스(GH) 2.7 V6 TCU G6BA  2656  자동5단/전륜구동  2003년  ET  95447-39200  7283
263 뉴 카렌스(UN) 2.0 LPi TCU L4KA  1998  자동4단/전륜구동  2008년  S38  39102-25711  6965
262 옵티마(MS) 2.0 LPG TCU file L4CP  1997  자동4단/전륜구동  2004년  SG  95440-39126  6854
261 스타렉스(A1) 2.5 커먼레일 TCU 및 ECU D4CB  2476  자동4단/후륜구동  2006년  AZC  95440-4A240  6720
260 쎄라토(LD) 1.5 CVVT TCU G4EC  1495  자동4단/전륜구동  2005년  D604  39120-26686  6334
259 쎄라토(LD) 1.5 CVVT TCU G4EC  1495  자동4단/전륜구동  2003년  D604  39120-26686  5190
258 뉴 스포티지(KM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  자동4단/전륜구동  2007년  V14  95440-3A154  4348
257 K9(KH) 3.3 GDi TCU 및 ECU G6DH  3342  자동8단/후륜구동  2013년  KAA  95440-4FAA1  4222
256 봉고Ⅲ(PU) 2.5 WGT 133마력 TCU D4CB  2497  자동5단/후륜구동  2012년  0023  95440-4CBA0  3726
255 더 뉴 모닝(TA) 1.0 MPi KAPPA TCU 및 ECU G3LA  998  자동4단/전륜구동  2015년  E61  39117-04061  2903
254 올 뉴 모닝(TA) 1.0 카파 MPi TCU G3LA  998  자동4단/전륜구동  2013년  B00  39110-04000  2743
253 뉴 프라이드(JB) 1.5 VGT TCU D4FA  1493  자동4단/전륜구동  2006년  JB  95440-23011  927
252 더 뉴 모닝(TA) 1.0 MPi KAPPA TCU 및 ECU G3LA  998  자동4단/전륜구동  2015년  E61  39117-04081  796