Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

차종별 자동변속기 컨트롤 유닛(TCU)에 대한 정보를 제공합니다.

List of Articles
번호 제목 엔진 배기량 변속기 년식 #NO TCU 품번
490 아반떼(MD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  A6GF1  2011년  S05  39110-2BAB5  14798
489 아반떼(HD) 1.6 DOHC TCU G4FC  1591  A4CF1  2010년  H89  39120-2B003  14559
488 더 뉴 아반떼(MD) 1.6 GDi TCU G4FD  1591  A6GF1  2014년  SM8  39110-2BAX3  12399
487 뉴 EF쏘나타 2.0 DOHC CVT TCU file G4JP  1997  CVT  2003년  B4  39120-38830  10880
486 올 뉴 투싼(TL) 2.0 eVGT TCU D4HA  1995  A6LF2  2015년  D0  95440-2D700  10238
485 싼타페(SM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  F4A51-2  2005년  D12T  95440-39618  10100
484 더 뉴 아반떼(MD) 1.6 GDi TCU file G4FD  1591  A6GF1  2013년  SD5  39110-2BAB4  9965
483 쏘나타(LF) 2.0 LPi TCU L4NA  1999  A6MF1-1  2015년  L73  39143-2EYA5  9885
482 트라제XG(FO) 2.0 VGT TCU D4EA  1991  F4A51-2  2006년  F02T  95440-39740  9200
481 쏘나타(NF) 2.4 DOHC TCU G4KC  2359  F4A42-2  2005년  J2X  39100-25010  9096
480 더 뉴 아반떼(MD) 1.6 LPi TCU L4FA  1591  A6GF1  2014년  SM3  39101-2BAL6  8937
479 뉴 아반떼(XD) 1.5 VGT TCU D4FA  1493  A4CF2  2004년  X50  95440-23090  8544
478 싼타페(CM) 더 스타일 2.0 eVGT TCU 및 ECU D4HA  1995  A6LF2  2010년  N32  95440-3B701  8147
477 투싼(JM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  F4A42  2007년  M20T  95440-3A100  7947
476 싼타페(DM) 2.2 eVGT TCU D4HB  2199  A6LF3  2016년  SB1  95441-3BSB1  7871
475 쏘나타(LF) 2.0 LPi TCU L4NA  1999  A6MF1-1  2015년  L73  39142-2EYA5  7608
474 포터Ⅱ(HR) 2.5 커먼레일 TCU 및 ECU file D4CB  2497  JR405E  2009년  0521  95440-4D110  7236
473 올 뉴 투싼(TL) 2.0 eVGT TCU D4HA  1995  A6LF2  2015년  D0  95441-2D700  7069
472 그랜저(XG) 3.0 V6 TCU 및 ECU file G6CT  2972  F5A51-2  2003년  GD5  95440-39321  6484
471 포터Ⅱ(HR) 2.5 커먼레일 TCU file D4CB  2497  JR405E  2011년  1Y18  95440-4D110  4632
470 엘란트라 1.5 DOHC TCU G4CL  1468  KM176  1995년  D15M1  95440-24735  4613
469 더 뉴 아반떼(MD) 1.6 VGT TCU 및 ECU D4FB  1582  A6MF1  2014년  S12  95440-3BHB0  4435
468 그랜드 스타렉스(TQ) 2.5 VGT TCU D4CB  2497  A5SR2  2015년  A2A  95440-4CAA1  3787
467 베라크루즈(EN) 3.0 VGT TCU 및 TCU D6EA  2959  A6LF3  2014년  J95  95440-3BAF0  421
466 그랜저(XG) 2.0 V6 TCU 및 ECU G6BP  1998  F4A42-1  2002년  TD1  95440-39313  289
465 그랜저(HG) 2.2 eVGT TCU 및 ECU D4HB  2199  A6LF3  2015년  TCU  95441-3NBA0  275
464 싼타페(CM) 2.2 VGT TCU 및 ECU D4EB  2188  A5HF1  2007년  F08T  95440-3A550  232
463 에쿠스(LZ) 3.5 V6 TCU G6CU  3497  F5A51-3  2004년  L30E  39106-39160  223
462 엑센트(RB) 1.6 VGT TCU 및 ECU D4FB  1582  A4CF2  2012년  C07  95440-23400  218
461 투싼(JM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  F4A42  2009년  M52T  95440-3A102  216