Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

차종별 자동변속기 컨트롤 유닛(TCU)에 대한 정보를 제공합니다.

List of Articles
번호 제목 엔진번호 배기량 단수/구동방식 년식 #NO TCU 품번
233 뉴 코란도C(C200) 2.0 커먼레일 TCU 및 ECU 671950  1998  자동6단/후륜구동  2014년  #14  3600-34020  54
232 라세티(J200) 1.6 DOHC TCU F16D3  1598  자동4단/전륜구동  2007년  UK  96 433 180  15
231 체어맨W(W200) 3.6 가솔린 TCU G36D  3598  자동7단/후륜구동  2011년  K09  A163-545-01-32  51
230 렉스턴W(Y200) 2.0 커먼레일 TCU 및 ECU 671960  1998  자동5단/사륜구동  2014년  EGS53  A000-900-45-04  36
229 젠트라(T250) 1.6 DOHC TCU F15S3  1598  자동4단/전륜구동  2008년  UJ  96 433 184  11
228 코란도 투리스모(A150) 2.0 커먼레일 TCU 691760  1998  자동5단/후륜구동  2014년  EGS53  A000-900-90-00  27
227 더 넥스트 스파크(M400) 1.0 DOHC TCU L5Q  999  CVT/전륜구동  2016년    24281494  79
226 더 넥스트 스파크(M400) 1.0 DOHC TCU L5Q  999  CVT/전륜구동  2017년  T54  24284350  34
225 코란도 스포츠(Q150) 2.0 커먼레일 TCU 671960  1998  자동6단/사륜구동  2012년  #4  36600-32100  26
224 코란도 스포츠(Q150) 2.0 커먼레일 TCU 671960  1998  자동6단/후륜구동  2012년  #9  36600-34000  38
223 라세티(J200) 1.6 DOHC TCU F16D3  1598  자동4단/전륜구동  2003년  TD  96-403-612  17
222 코란도 스포츠(Q150) 2.2 디젤 TCU 및 ECU 672960  2157  자동5단/사륜구동  2016년  EGS53  A000-900-98-00  76
221 액티언 스포츠(Q100) 2.0 커먼레일 TCU 664951  1998  자동6단/사륜구동  2011년  #12  36600-32000  28
220 로디우스(A100) 2.7 커먼레일 TCU 665926  2696  자동5단/후륜구동  2008년  EGS52  A034-545-21-32  56
219 스파크(M300) 1.0 DOHC TCU B10D1  995  자동4단/전륜구동  2014년  AA66  31036-TG32A  35
218 카이런(D100) 2.0 커먼레일 TCU 및 ECU 664950  1998  자동6단/후륜구동  2009년  #1  36600-09000  50
217 올란도(U200) 2.0 LPGi TCU 및 ECU file LBN  1998  자동6단/전륜구동  2011년  AANC  12637791  155
216 레조(U100) 2.0 LPG TCU 및 ECU file C20NL  1998  자동4단/전륜구동  2007년  BW  9649-0200  130
215 뉴 스포티지(KM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  자동4단/전륜구동  2009년  V14  95440-3A152  16
214 뉴 SM5(EX1) 2.0 DOHC TCU 및 ECU SR20  1998  자동4단/전륜구동  2006년  J2  36610-31040  20