Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.8.3

차종별 자동변속기 컨트롤 유닛(TCU)에 대한 정보를 제공합니다.

List of Articles
번호 제목 엔진 배기량 변속기 년식 #NO TCU 품번
475 엘란트라 1.5 DOHC TCU G4CL  1468  KM176  1995년  D15M1  95440-24735  4616
474 더 뉴 아반떼(MD) 1.6 VGT TCU 및 ECU D4FB  1582  A6MF1  2014년  S12  95440-3BHB0  4448
473 그랜드 스타렉스(TQ) 2.5 VGT TCU D4CB  2497  A5SR2  2015년  A2A  95440-4CAA1  3794
472 i30(FD) 1.6 VGT TCU D4FB  1582  A4CF2  2009년  91J  95440-23220  463
471 베라크루즈(EN) 3.0 VGT TCU 및 TCU D6EA  2959  A6LF3  2014년  J95  95440-3BAF0  429
470 그레이스(AH) 2.6 디젤 TCU D4BF  2607  AW03-72LE  2003년  GDY  95440-4B510  298
469 그랜저(XG) 2.0 V6 TCU 및 ECU G6BP  1998  F4A42-1  2002년  TD1  95440-39313  296
468 그랜저(HG) 2.2 eVGT TCU 및 ECU D4HB  2199  A6LF3  2015년  TCU  95441-3NBA0  281
467 싼타페(CM) 2.2 VGT TCU 및 ECU D4EB  2188  A5HF1  2007년  F08T  95440-3A550  237
466 에쿠스(LZ) 3.5 V6 TCU G6CU  3497  F5A51-3  2004년  L30E  39106-39160  229
465 엑센트(RB) 1.6 VGT TCU 및 ECU D4FB  1582  A4CF2  2012년  C07  95440-23400  225
464 투싼(JM) 2.0 VGT TCU 및 ECU D4EA  1991  F4A42  2009년  M52T  95440-3A102  222
463 엑센트(RB) 1.6 VGT TCU D4FB  1582  A4CF2  2013년  C07  95440-23400  204
462 싼타페(CM) 더스타일 2.0 eVGT TCU D4HA  1995  A6LF2  2011년  T32  95440-3B701  202
461 그랜드 스타렉스(TQ) 2.5 VGT TCU D4CB  2497  A5SR2  2007년  ADM  95440-4C700  202
460 싼타페(DM) 2.0 eVGT TCU 및 ECU D4HA  1995  A6LF2  2014년  T17  95440-3BGD0  193
459 싼타페(SM) 2.0 WGT TCU 및 ECU file D4EA  1991  F4A51-2  2001년  B07T  95440-39610  190
458 투싼ix(LM) 2.0 eVGT TCU 및 ECU D4HA  1995  A6LF2  2011년  T21  95440-3BB05  187
457 그랜드 스타렉스(TQ) 2.5 VGT TCU 및 ECU D4CB  2497  A5SR2  2013년  A2A  95440-4CAA1  187
456 뉴 EF쏘나타 2.0 DOHC CVT TCU file G4JP  1997  CVT  2002년  B3  39120-38120  186